HOME

Cüz 27, Sayfa 533, Rahmân Suresi, Ayetler: 68-78 ve
Vâkiah Suresi Ayetler: 1-16


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 55:68 - İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

Elmalılı 55:69 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:70 - İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

Elmalılı 55:71 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:72 - Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

Elmalılı 55:73 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:74 - Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Elmalılı 55:75 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:76 - Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

Elmalılı 55:77 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:78 - Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Vâkiah Suresi

Elmalılı 56:1 - Olacak vak'a olduğu zaman

Elmalılı 56:2 - Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

Elmalılı 56:3 - O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

Elmalılı 56:4 - Yer şiddetle sarsıldığı

Elmalılı 56:5 - Dağlar serpildikçe serpildiği

Elmalılı 56:6 - Dağılıp toz duman haline geldiği

Elmalılı 56:7 - Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

Elmalılı 56:8 - Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

Elmalılı 56:9 - Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

Elmalılı 56:10 - Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

Elmalılı 56:11 - İşte o yaklaştırılanlar,

Elmalılı 56:12 - Nimet cennetlerindedirler.

Elmalılı 56:13 - Çoğu önceki ümmetlerden,

Elmalılı 56:14 - Birazı da sonrakilerden.

Elmalılı 56:15 - (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

Elmalılı 56:16 - Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.