HOME

Cüz 27, Sayfa 526, Necm Suresi, Ayetler: 27-44


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 53:27 - Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar

Elmalılı 53:28 - Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez.

Elmalılı 53:29 - Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

Elmalılı 53:30 - İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.

Elmalılı 53:31 - Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır.

Elmalılı 53:32 - Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.

Elmalılı 53:33 - Şimdi gördün mü O yüz çevireni?

Elmalılı 53:34 - Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?

Elmalılı 53:35 - Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?

Elmalılı 53:36 - Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

Elmalılı 53:37 - Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

Elmalılı 53:38 - Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.

Elmalılı 53:39 - Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.

Elmalılı 53:40 - Ve çalışması da yakında görülecektir.

Elmalılı 53:41 - Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

Elmalılı 53:42 - Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir.

Elmalılı 53:43 - Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur.

Elmalılı 53:44 - Öldüren de dirilten de O'dur.