HOME

Cüz 27, Sayfa 532, Rahmân Suresi, Ayetler: 41-67


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 55:41 - Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

Elmalılı 55:42 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:43 - İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

Elmalılı 55:44 - Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

Elmalılı 55:45 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:46 - Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

Elmalılı 55:47 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:48 - İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

Elmalılı 55:49 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:50 - İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

Elmalılı 55:51 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:52 - İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

Elmalılı 55:53 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:54 - Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

Elmalılı 55:55 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:56 - Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Elmalılı 55:57 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:58 - Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

Elmalılı 55:59 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:60 - İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

Elmalılı 55:61 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:62 - Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

Elmalılı 55:63 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:64 - (Bu cennetler) yemyeşildirler.

Elmalılı 55:65 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Elmalılı 55:66 - İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

Elmalılı 55:67 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?