HOME

Cüz 27, Sayfa 521, Zâriyât Suresi, Ayetler: 31-51


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 51:31 - İbrahim, kendisine misafir olarak gelen meleklere: "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

Elmalılı 51:32 - Onlar: "Gerçekten biz günahkâr bir kavim (olan Lût kavmine) gönderildik.

Elmalılı 51:33 - Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız.

Elmalılı 51:34 - O taşlardan herbirinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir." dediler.

Elmalılı 51:35 - Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.

Elmalılı 51:36 - Fakat biz orada müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.

Elmalılı 51:37 - Biz orada acı bir azabdan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

Elmalılı 51:38 - Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik.

Elmalılı 51:39 - Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: "Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir." demişti.

Elmalılı 51:40 - Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavun ise o sırada (inadından dolayı pişmanlık duyarak) kendi kendini kınıyordu.

Elmalılı 51:41 - Âd kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik.

Elmalılı 51:42 - O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu.

Elmalılı 51:43 - Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: "Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!" denmişti.

Elmalılı 51:44 - Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini, bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp, çarptı.

Elmalılı 51:45 - Artık onlar, ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler, ne de yardım gördüler.

Elmalılı 51:46 - Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.

Elmalılı 51:47 - Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.

Elmalılı 51:48 - Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz!

Elmalılı 51:49 - Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.

Elmalılı 51:50 - Ey Muhammed! de ki: "Öyleyse Allah'a koşun, gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Elmalılı 51:51 - Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın (O'na ortak koşmayın). Gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."