HOME

Cüz 30, Sayfa 581, Nebe' Suresi, Ayetler: 1-30


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 78:1 - Birbirlerine neyi soruyorlar?

Elmalılı 78:2 - O büyük haberden (kıyametten) mi?

Elmalılı 78:3 - Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

Elmalılı 78:4 - Hayır, ilerde bilecekler.

Elmalılı 78:5 - Hayır hayır, ilerde bilecekler.

Elmalılı 78:6 - Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

Elmalılı 78:7 - Dağları da birer kazık kılmadık mı?

Elmalılı 78:8 - Sizleri çift çift yarattık.

Elmalılı 78:9 - Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Elmalılı 78:10 - Geceyi bir örtü yaptık.

Elmalılı 78:11 - Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.

Elmalılı 78:12 - Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

Elmalılı 78:13 - İçlerine ışık saçan bir kandil astık.

Elmalılı 78:14 - Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

Elmalılı 78:15 - Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

Elmalılı 78:16 - Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).

Elmalılı 78:17 - Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

Elmalılı 78:18 - O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

Elmalılı 78:19 - Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Elmalılı 78:20 - Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.

Elmalılı 78:21 - Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.

Elmalılı 78:22 - Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.

Elmalılı 78:23 - Orada çağlarca kalacaklardır.

Elmalılı 78:24 - Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.

Elmalılı 78:25 - Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).

Elmalılı 78:26 - Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.

Elmalılı 78:27 - Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.

Elmalılı 78:28 - Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.

Elmalılı 78:29 - Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

Elmalılı 78:30 - (Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).