HOME

Cüz 30, Sayfa 590, Burûc Suresi, Ayetler: 12-22 ve
Târık Suresi, Ayetler: 1-17


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 85:12 - Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.

Elmalılı 85:13 - Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.

Elmalılı 85:14 - Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.

Elmalılı 85:15 - Arş'ın sahibidir, yücedir.

Elmalılı 85:16 - Dilediğini yapandır.

Elmalılı 85:17 - O orduların kıssası sana geldi mi?

Elmalılı 85:18 - Yani Firavun ve Semud'un?

Elmalılı 85:19 - Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

Elmalılı 85:20 - Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

Elmalılı 85:21 - Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.

Elmalılı 85:22 - Levh-i Mahfuz'dadır.

Târık Suresi

Elmalılı 86:1- Andolsun o göğe ve Târık'a,

Elmalılı 86:2 - Târık nedir, bildin mi?

Elmalılı 86:3 - O, karanlığı delen yıldızdır.

Elmalılı 86:4 - Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

Elmalılı 86:5 - Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın.

Elmalılı 86:6 - Atılan bir sudan yaratıldı.

Elmalılı 86:7 - O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.

Elmalılı 86:8 - Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter.

Elmalılı 86:9 - O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır.

Elmalılı 86:10 - İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

Elmalılı 86:11 - Andolsun o dönüşlü göğe,

Elmalılı 86:12 - O yarılıp çatlayan yere,

Elmalılı 86:13 - Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.

Elmalılı 86:14 - O asla bir şaka değildir.

Elmalılı 86:15 - Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar.

Elmalılı 86:16 - Ben de hilelerine karşılık veririm.

Elmalılı 86:17 - Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı.