HOME

Cüz 30, Sayfa 596, Duhâ Suresi, Ayetler: 4-11; İnşirah Suresi, Ayetler: 1-8 ve
Tin Suresi, Ayetler 1-5


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 93:4 - Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.

Elmalılı 93:5 - Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

Elmalılı 93:6 - O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

Elmalılı 93:7 - Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?

Elmalılı 93:8 - Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

Elmalılı 93:9 - Öyleyse sakın yetimi ezme.

Elmalılı 93:10 - Dilenciyi de azarlama.

Elmalılı 93:11 - Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.

İnşirah Suresi

Elmalılı 94:1 - Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?

Elmalılı 94:2 - Senden yükünü indirmedik mi?

Elmalılı 94:3 - O senin sırtını ezen yükü.

Elmalılı 94:4 - Senin şanını yüceltmedik mi?

Elmalılı 94:5 - Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Elmalılı 94:6 - Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Elmalılı 94:7 - O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.

Elmalılı 94:8 - Ancak Rabbine yönel.

Tin Suresi

Elmalılı 95:1 - Tîn'e ve Zeytun'a,

Elmalılı 95:2 - Sina dağına

Elmalılı 95:3 - Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,

Elmalılı 95:4 - Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Elmalılı 95:5 - Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.