HOME

Cüz 30, Sayfa 592, Gâşiye Suresi, Ayetler: 12-26 ve
Fecr Suresi, Ayetler: 1-14


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 88:12 - Orada akan bir kaynak,

Elmalılı 88:13 - Yükseltilmiş divanlar,

Elmalılı 88:14 - Konulmuş kadehler,

Elmalılı 88:15 - Dizilmiş koltuklar, yastıklar,

Elmalılı 88:16 - Serilmiş halılar vardır.

Elmalılı 88:17 - Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış?

Elmalılı 88:18 - Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş?

Elmalılı 88:19 - Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?

Elmalılı 88:20 - Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?

Elmalılı 88:21 - Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.

Elmalılı 88:22 - Onların üzerinde bir zorba değilsin.

Elmalılı 88:23 - Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,

Elmalılı 88:24 - Allah ona en büyük azap ile azap edecek.

Elmalılı 88:25 - Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler.

Elmalılı 88:26 - Sonra da bize hesap verecekler.

Fecr Suresi

Elmalılı 89:1 - Andolsun fecre.

Elmalılı 89:2 - On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).

Elmalılı 89:3 - Çifte ve teke.

Elmalılı 89:4 - Gitmekte olan geceye.

Elmalılı 89:5 - Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

Elmalılı 89:6 - Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Elmalılı 89:7 - Sütunlar sahibi İrem'e?

Elmalılı 89:8 - Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Elmalılı 89:9 - Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?

Elmalılı 89:10 - Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?

Elmalılı 89:11 - Bunlar ülkelerde azmışlardı.

Elmalılı 89:12 - Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.

Elmalılı 89:13 - Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.

Elmalılı 89:14 - Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.