HOME

Cüz 30, Sayfa 594, Beled Suresi, Ayetler: 8-20 ve
Şems Suresi, Ayetler: 1-15


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 90:8 - Biz ona iki göz vermedik mi?

Elmalılı 90:9 - Bir dil ve iki dudak?

Elmalılı 90:10 - Ona iki yolu gösterdik.

Elmalılı 90:11 - Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.

Elmalılı 90:12 - Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

Elmalılı 90:13 - Köle azat etmek,

Elmalılı 90:14 - Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

Elmalılı 90:15 - Yakınlığı olan bir yetime,

Elmalılı 90:16 - Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

Elmalılı 90:17 - Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

Elmalılı 90:18 - İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.

Elmalılı 90:19 - Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

Elmalılı 90:20 - Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

Şems Suresi

Elmalılı 91:1 - Güneş'e ve onun parıltısına,

Elmalılı 91:2 - Güneş'in ardından gelen Ay'a,

Elmalılı 91:3 - Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,

Elmalılı 91:4 - Onu örten geceye,

Elmalılı 91:5 - Göğe ve onu bina edene,

Elmalılı 91:6 - Yere ve onu döşeyene,

Elmalılı 91:7 - Nefse ve onu biçimlendirene,

Elmalılı 91:8 - Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

Elmalılı 91:9 - Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Elmalılı 91:10 - Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

Elmalılı 91:11 - Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

Elmalılı 91:12 - En azgınları ileri atılınca,

Elmalılı 91:13 - Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin." demişti.

Elmalılı 91:14 - Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

Elmalılı 91:15 - Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.