HOME

Cüz 30, Sayfa 591, a'lâ Suresi, Ayetler: 1-19 ve
Gâşiye Suresi, Ayetler: 1-11


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 87:1 - Rabbinin yüce adını tesbih et.

Elmalılı 87:2 - Yaratıp düzene koyan O'dur.

Elmalılı 87:3 - Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

Elmalılı 87:4 - Otlağı çıkaran,

Elmalılı 87:5 - Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur.

Elmalılı 87:6 - Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.

Elmalılı 87:7 - Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

Elmalılı 87:8 - Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

Elmalılı 87:9 - Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.

Elmalılı 87:10 - Saygısı olan öğüt alacaktır.

Elmalılı 87:11 - Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

Elmalılı 87:12 - O ki, en büyük ateşe girecektir.

Elmalılı 87:13 - Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.

Elmalılı 87:14 - Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen.

Elmalılı 87:15 - Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Elmalılı 87:16 - Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Elmalılı 87:17 - Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Elmalılı 87:18 - Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

Elmalılı 87:19 - İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.

Gâşiye Suresi

Elmalılı 88:1 - O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi?

Elmalılı 88:2 - Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür.

Elmalılı 88:3 - Çalışmış, yorulmuştur.

Elmalılı 88:4 - Kızışmış bir ateşe girer.

Elmalılı 88:5 - Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.

Elmalılı 88:6 - Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur.

Elmalılı 88:7 - O da ne besler, ne de açlığı giderir.

Elmalılı 88:8 - Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.

Elmalılı 88:9 - Yaptığından hoşnuttur.

Elmalılı 88:10 - Yüksek bir cennettedir.

Elmalılı 88:11 - Orada boş bir söz işitmez.