HOME

Cüz 30, Sayfa 584, Abese Suresi, Ayetler: 1-33


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 80:1 - (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

Elmalılı 80:2 - Kendisine âmâ geldi, diye.

Elmalılı 80:3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

Elmalılı 80:4 - Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.

Elmalılı 80:5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

Elmalılı 80:6 - Sen ona yöneliyorsun.

Elmalılı 80:7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?

Elmalılı 80:8 - Ama sana can atarak gelen,

Elmalılı 80:9 - Allah'tan korkarak gelmişken,

Elmalılı 80:10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.

Elmalılı 80:11 - Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.

Elmalılı 80:12 - Artık dileyen onu düşünür.

Elmalılı 80:13 - O, değerli sahifelerdedir.

Elmalılı 80:14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

Elmalılı 80:15 - Yazıcıların ellerindedir,

Elmalılı 80:16 - Değerli, iyi yazıcıların.

Elmalılı 80:17 - O kahrolası insan, ne nankör şey.

Elmalılı 80:18 - O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

Elmalılı 80:19 - Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.

Elmalılı 80:20 - Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

Elmalılı 80:21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

Elmalılı 80:22 - Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.

Elmalılı 80:23 - Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,

Elmalılı 80:24 - Bir de o insan yiyeceğine baksın.

Elmalılı 80:25 - Biz o suyu bol bol döktük.

Elmalılı 80:26 - Sonra toprağı nasıl da yardık.

Elmalılı 80:27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.

Elmalılı 80:28 - Üzümler, yoncalar,

Elmalılı 80:29 - Zeytinlikler, hurmalıklar,

Elmalılı 80:30 - İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Elmalılı 80:31 - Meyveler, çayırlar bitirdik.

Elmalılı 80:32 - Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

Elmalılı 80:33 - Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,