HOME

Cüz 30, Sayfa 598, Kadr Suresi, Ayetler: 1-5, ve
Beyyine Suresi, Ayetler 1-8


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 97:1 - Biz o (Kur'ân) nu Kadir gecesinde indirdik.

Elmalılı 97:2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Elmalılı 97:3 - Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır

Elmalılı 97:4 - Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

Elmalılı 97:5 - O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Beyyine Suresi

Elmalılı 98:1 - Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

Elmalılı 98:2 - (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

Elmalılı 98:3 - O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

Elmalılı 98:4 - Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

Elmalılı 98:5 - Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

Elmalılı 98:6 - Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

Elmalılı 98:7 - İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

Elmalılı 98:8 - Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.