HOME

Cüz 30, Sayfa 589, İnşikâk Suresi, Ayetler: 14-25 ve
Burûc Suresi, Ayetler: 1-11


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 84:14 - Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı.

Elmalılı 84:15 - Hayır Rabbi onu görmekte idi.

Elmalılı 84:16 - Şimdi, yemin ederim o şafağa,

Elmalılı 84:17 - Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,

Elmalılı 84:18 - Derlendiği zaman o aya,

Elmalılı 84:19 - Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

Elmalılı 84:20 - Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler?

Elmalılı 84:21 - Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler?

Elmalılı 84:22 - Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

Elmalılı 84:23 - Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor.

Elmalılı 84:24 - Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele.

Elmalılı 84:25 - Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tükenmez bir ecir vardır.

Burûc Suresi

Elmalılı 85:1 - Burçlar sahibi gökyüzüne,

Elmalılı 85:2 - Vaad olunan o güne,

Elmalılı 85:3 - Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,

Elmalılı 85:4 - Kahroldu o hendeğin sahipleri,

Elmalılı 85:5 - O çıralı ateşin,

Elmalılı 85:6 - Hani o ateşin başına oturmuşlar,

Elmalılı 85:7 - Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Elmalılı 85:8 - Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.

Elmalılı 85:9 - O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.

Elmalılı 85:10 - İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

Elmalılı 85:11 - İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.