HOME

Cüz 30, Sayfa 588, Mutaffifîn Suresi, Ayetler: 27-36 ve
İnşikâk Suresi, Ayetler: 1-13


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 83:27 - Karışımı Tesnim'dendir (En üstün cennet şarabındandır).

Elmalılı 83:28 - Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.

Elmalılı 83:29 - Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı.

Elmalılı 83:30 - Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı.

Elmalılı 83:31 - Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

Elmalılı 83:32 - Müminleri gördükleri vakit; "işte bunlar sapıklar" diyorlardı.

Elmalılı 83:33 - Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

Elmalılı 83:34 - İşte bugün de inananlar kâfirlere gülecek.

Elmalılı 83:35 - Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar.

Elmalılı 83:36 - Nasıl, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?

İNŞİKAK SURESİ

Elmalılı 84:1 - Gök yarıldığı,

Elmalılı 84:2 - Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

Elmalılı 84:3 - Yer uzatılıp düzlendiği,

Elmalılı 84:4 - İçinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı

Elmalılı 84:5 - Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

Elmalılı 84:6 - Ey insan! Kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarfetmektesin, nihayet O'na varacaksın.

Elmalılı 84:7 - O vakit kitabı sağ eline verilen,

Elmalılı 84:8 - Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

Elmalılı 84:9 - Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Elmalılı 84:10 - Ama kitabı arkasından verilen,

Elmalılı 84:11 - "Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak

Elmalılı 84:12 - Ve alevli ateşe girecektir.

Elmalılı 84:13 - Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi.