HOME

Cüz 30, Sayfa 585, Abese Suresi, Ayetler: 34-42 ve
Tekvîr Suresi, Ayetler: 1-20


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 80:34 - O gün kişi kaçar, kardeşinden...

Elmalılı 80:35 - Anasından , babasından..

Elmalılı 80:36 - Eşinden ve oğullarından.

Elmalılı 80:37 - Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.

Elmalılı 80:38 - Yüzler var ki, o gün parıl parıl,

Elmalılı 80:39 - Güler, sevinir.

Elmalılı 80:40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,

Elmalılı 80:41 - Onları karanlık bürümüş,

Elmalılı 80:42 - İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

Tekvîr Suresi

Elmalılı 81:1 - Güneş katlanıp dürüldüğünde,

Elmalılı 81:2 - Yıldızlar bulandığında,

Elmalılı 81:3 - Dağlar yürütüldüğünde,

Elmalılı 81:4 - Kıyılmaz mallar bırakıldığında,

Elmalılı 81:5 - Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,

Elmalılı 81:6 - Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş püskürdüğünde),

Elmalılı 81:7 - Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında),

Elmalılı 81:8 - Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda,

Elmalılı 81:9 - "Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye.

Elmalılı 81:10 - Amel defterleri açıldığında,

Elmalılı 81:11 - Gök sıyrılıp açıldığında,

Elmalılı 81:12 - Cehennem kızıştırıldığında,

Elmalılı 81:13 - Ve cennet yaklaştırıldığında,

Elmalılı 81:14 - Herkes ne getirmiş olduğunu anlar.

Elmalılı 81:15 - Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),

Elmalılı 81:16 - O akıp akıp yuvasına gidenlere,

Elmalılı 81:17 - Yöneldiği an geceye,

Elmalılı 81:18 - Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki,

Elmalılı 81:19 - Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.

Elmalılı 81:20 - O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.