HOME

Cüz 30, Sayfa 597, Tin Suresi, Ayetler: 6-8, ve
Alak Suresi, Ayetler 1-19


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 95:6 - Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Elmalılı 95:7 - O halde sana dini ne yalanlatır?

Elmalılı 95:8 - Allah, hakimlerin hakimi değil mi?

Alak Suresi

Elmalılı 96:1 - Yaratan Rabbinin adıyla oku!

Elmalılı 96:2 - O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

Elmalılı 96:3 - Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

Elmalılı 96:4 - O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

Elmalılı 96:5 - İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

Elmalılı 96:6 - Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

Elmalılı 96:7 - Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

Elmalılı 96:8 - Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

Elmalılı 96:9 - 10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

Elmalılı 96:11 - Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

Elmalılı 96:12 - Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

Elmalılı 96:13 - Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

Elmalılı 96:14 - O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

Elmalılı 96:15 - 16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

Elmalılı 96:17 - O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

Elmalılı 96:18 - Biz de Zebanileri çağıracağız.

Elmalılı 96:19 - Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.