HOME

Cüz 30, Sayfa 583, Nâziât Suresi, Ayetler: 15-46


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 79:15 - Musa'nın haberi sana geldi mi?

Elmalılı 79:16 - Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:

Elmalılı 79:17 - "Haydi, demişti, git Firavun'a, çünkü o çok azdı."

Elmalılı 79:18 - De ki: İster misin arınasın?

Elmalılı 79:19 - Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.

Elmalılı 79:20 - Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi.

Elmalılı 79:21 - Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi.

Elmalılı 79:22 - Sonra koşarak dönüp gitti.

Elmalılı 79:23 - Derken adamlarını topladı da bağırdı:

Elmalılı 79:24 - "Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi.

Elmalılı 79:25 - Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.

Elmalılı 79:26 - Kuşkusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır.

Elmalılı 79:27 - Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

Elmalılı 79:28 - Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.

Elmalılı 79:29 - Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.

Elmalılı 79:30 - Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.

Elmalılı 79:31 - Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

Elmalılı 79:32 - Dağlarını oturttu.

Elmalılı 79:33 - Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .

Elmalılı 79:34 - Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,

Elmalılı 79:35 - O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün,

Elmalılı 79:36 - Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,

Elmalılı 79:37 - Artık her kim azgınlık etmiş,

Elmalılı 79:38 - Ve dünya hayatını tercih etmişse,

Elmalılı 79:39 - Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.

Elmalılı 79:40 - Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

Elmalılı 79:41 - Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.

Elmalılı 79:42 - Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.

Elmalılı 79:43 - Sen nerde, onu anlatmak nerde?!

Elmalılı 79:44 - Onun son ilmi Rabbine aittir.

Elmalılı 79:45 - Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.

Elmalılı 79:46 - Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.