HOME

Cüz 30, Sayfa 582, Nebe' Suresi, Ayetler: 31-40 ve
Nâziât Suresi, Ayetler: 1-14


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 78:31 - Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.

Elmalılı 78:32 - Bahçeler var, bağlar var.

Elmalılı 78:33 - Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

Elmalılı 78:34 - Dopdolu kadehler var.

Elmalılı 78:35 - Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.

Elmalılı 78:36 - (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).

Elmalılı 78:37 - O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.

Elmalılı 78:38 - O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.

Elmalılı 78:39 - İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

Elmalılı 78:40 - Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."

Nâziât Suresi

Elmalılı 79:1 - Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,

Elmalılı 79:2 - Usulcacık çekenlere,

Elmalılı 79:3 - Yüzüp yüzüp gidenlere,

Elmalılı 79:4 - Yarışıp geçenlere,

Elmalılı 79:5 - Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).

Elmalılı 79:6 - O gün deprem sarsar,

Elmalılı 79:7 - Onu ikinci bir sarsıntı izler.

Elmalılı 79:8 - Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.

Elmalılı 79:9 - Gözler kalkmaz saygıdan.

Elmalılı 79:10 - Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

Elmalılı 79:11 - "Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

Elmalılı 79:12 - "Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür." dediler.

Elmalılı 79:13 - Fakat o bir tek haykırıştır.

Elmalılı 79:14 - Bir de bakarsın hepsi meydandadır.