HOME

Cüz 19, Sayfa 366, Şuarâ Suresi, Ayetler: 1-19


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:1 - Tâ, Sîn, Mîm.

Elmalılı 26:2 - Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir.

Elmalılı 26:3 - (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın!

Elmalılı 26:4 - Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.

Elmalılı 26:5 - Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler.

Elmalılı 26:6 - Üstelik (ona) "yalandır" dediler; fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir.

Elmalılı 26:7 - Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz.

Elmalılı 26:8 - Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.

Elmalılı 26:9 - Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.

Elmalılı 26:10 - Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.

Elmalılı 26:11 - "Firavun kavmine, hâlâ sakınmayacaklar mı?"

Elmalılı 26:12 - (Musa) şöyle seslendi: "Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar."

Elmalılı 26:13 - "Ve göğsüm daralır, dilim dönmez, onun için Harun'a da elçilik ver."

Elmalılı 26:14 - "Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler."

Elmalılı 26:15 - (Allah): "Hayır hayır" buyurdu, "haydi ikiniz âyetlerimizle (mucizelerimizle) gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz. (Onları) işitiyoruz."

Elmalılı 26:16 - "Haydin Firavun'a gidin de deyin ki: İnan biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz.

Elmalılı 26:17 - İsrail oğullarını bizimle beraber gönder."

Elmalılı 26:18 - "Â, dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?"

Elmalılı 26:19 - "Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!"