HOME

Cüz 19, Sayfa 367, Şuarâ Suresi, Ayetler: 20-39


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:20 - Musa, "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım."

Elmalılı 26:21 - "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı."

Elmalılı 26:22 - "O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olmandır. "

Elmalılı 26:23 - Firavun şöyle dedi: "Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?"

Elmalılı 26:24 - Musa cevap olarak: "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi'dir."

Elmalılı 26:25 - (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi.

Elmalılı 26:26 - Musa dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, daha önce ki atalarınızın da Rabbidir."

Elmalılı 26:27 - (Firavun): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.

Elmalılı 26:28 - Musa devamla şöyle söyledi: "Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir."

Elmalılı 26:29 - Firavun: "Benden başkasını ilâh tutarsan, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim" dedi.

Elmalılı 26:30 - Musa sordu: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"

Elmalılı 26:31 - Firavun: "Haydi getir onu bakayım, doğrulardan isen" dedi.

Elmalılı 26:32 - Bunun üzerine Musa asâsını bırakıverdi; apaçık bir ejderha oluverdi.

Elmalılı 26:33 - Elini de (koynundan) çekti çıkardı; bakanlara bembeyaz (görünen, nur saçan bir şey) oluverdi.

Elmalılı 26:34 - Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!"

Elmalılı 26:35 - "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?"

Elmalılı 26:36 - Dediler ki: "Bunu ve kardeşini eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder."

Elmalılı 26:37 - "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler."

Elmalılı 26:38 - Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.

Elmalılı 26:39 - Halka, "Siz de toplanıyor musunuz? (Haydi çabuk olun)" denildi.