HOME

Cüz 19, Sayfa 375, Şuarâ Suresi, Ayetler: 207-227


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:207 - O yaşadıkları zevkin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır.

Elmalılı 26:208 - Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.

Elmalılı 26:209 - (Onlar) ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz.

Elmalılı 26:210 - Onu (Kur'ân'ı) şeytanlar indirmedi.

Elmalılı 26:211 - Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez.

Elmalılı 26:212 - Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Elmalılı 26:213 - O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Elmalılı 26:214 - (Önce) en yakın hısımlarını uyar.

Elmalılı 26:215 - Ve sana uyan müminlere kanadını indir.

Elmalılı 26:216 - Şayet sana karşı gelirlerse, de ki: "Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım."

Elmalılı 26:217 - Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

Elmalılı 26:218 - O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.

Elmalılı 26:219 - Ve secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor.)

Elmalılı 26:220 - Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.

Elmalılı 26:221 - Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

Elmalılı 26:222 - Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler.

Elmalılı 26:223 - Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır.

Elmalılı 26:224 - Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyar.

Elmalılı 26:225-226 - Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?

Elmalılı 26:227 - Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna; haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akibete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.