HOME

Cüz 19, Sayfa 372, Şuarâ Suresi, Ayetler: 137-159


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:137 - "Bu sırf eskilerin âdetidir."

Elmalılı 26:138 - "Biz azaba uğratılacak da değiliz."

Elmalılı 26:139 - Böylece onu yalancı saydılar; biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı 26:140 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Elmalılı 26:141 - Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.

Elmalılı 26:142 - Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"

Elmalılı 26:143 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

Elmalılı 26:144 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Elmalılı 26:145 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."

Elmalılı 26:146 - "Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?"

Elmalılı 26:147 - "Bahçelerin, pınarların içinde,"

Elmalılı 26:148 - "Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında,"

Elmalılı 26:149 - Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz."

Elmalılı 26:150 - "Gelin! Allah'tan korkun da bana itaat edin."

Elmalılı 26:151-152 - "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."

Elmalılı 26:153 - "Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!"

Elmalılı 26:154 - "Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir."

Elmalılı 26:155 - Salih "İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin" dedi.

Elmalılı 26:156 - "Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir."

Elmalılı 26:157 - Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.

Elmalılı 26:158 - Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı 26:159 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.