HOME

Cüz 19, Sayfa 373, Şuarâ Suresi, Ayetler: 160-183


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:160 - Lût (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.

Elmalılı 26:161 - Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan kormaz mısınız?"

Elmalılı 26:162 - "Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

Elmalılı 26:163 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Elmalılı 26:164 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."

Elmalılı 26:165 - "İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"

Elmalılı 26:166 - "Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!"

Elmalılı 26:167 - Onlar şöyle dediler: "Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın."

Elmalılı 26:168 - Lût "Doğrusu ben, dedi, sizin bu işinize buğzedenlerdenim."

Elmalılı 26:169 - "Yâ Rabbi! Beni ve ailemi onların yapageldiklerin(in vebalin)den kurtar."

Elmalılı 26:170 - Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık,

Elmalılı 26:171 - Ancak (geride) bir yaşlı kadın kaldı.

Elmalılı 26:172 - Sonra geridekilerin hepsini helak ettik.

Elmalılı 26:173 - Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, (uyarılanların) o yağmuru ne kötü bir yağmurdu!

Elmalılı 26:174 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı 26:175 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Elmalılı 26:176 - Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti.

Elmalılı 26:177 - Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"

Elmalılı 26:178 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

Elmalılı 26:179 - "Gelin, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Elmalılı 26:180 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız âlemlerin Rabbidir."

Elmalılı 26:181 - "Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın."

Elmalılı 26:182 - "Ve doğru terazi ile tartın."

Elmalılı 26:183 - "Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."