HOME

Cüz 19, Sayfa 368, Şuarâ Suresi, Ayetler: 40-60


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 26:40 - "Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız" dediler.

Elmalılı 26:41 - Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a "Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?" dediler.

Elmalılı 26:42 - Firavun cevaben: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız" dedi.

Elmalılı 26:43 - Musa onlara "Atın, ne atacaksanız" dedi.

Elmalılı 26:44 - Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz" dediler.

Elmalılı 26:45 - Ardından Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor!

Elmalılı 26:46 - Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.

Elmalılı 26:47 - "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine "

Elmalılı 26:48 - "Musa ve Harun'un Rabbine!"

Elmalılı 26:49 - Firavun (kızgınlık içinde) dedi ki: "Ben size izin vermeden O'na iman ettiniz ha! Anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! Ama şimdi bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ke stireceğim, hepinizi çarmıha gerdireceğim!"

Elmalılı 26:50 - "Zararı yok dediler nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz."

Elmalılı 26:51 - "Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz"

Elmalılı 26:52 - Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.

Elmalılı 26:53 - Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:

Elmalılı 26:54 - "Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır."

Elmalılı 26:55 - "(Böyle iken) hakkımızda çok gayz (öfke) besliyorlar. "

Elmalılı 26:56 - "Biz ise, elbette uyanık (ve tekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu.)

Elmalılı 26:57 - Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,

Elmalılı 26:58 - Hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık.

Elmalılı 26:59 - Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.

Elmalılı 26:60 - Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.