HOME

Cüz 23, Sayfa 443, Yâsîn Suresi, Ayetler: 55-70


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 36:55 - Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

Elmalılı 36:56 - Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

Elmalılı 36:57 - Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

Elmalılı 36:58 - (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

Elmalılı 36:59 - Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

Elmalılı 36:60-61 - "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

Elmalılı 36:62 - Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

Elmalılı 36:63 - İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

Elmalılı 36:64 - Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

Elmalılı 36:65 - Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Elmalılı 36:66 - Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

Elmalılı 36:67 - Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

Elmalılı 36:68 - Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

Elmalılı 36:69 - Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

Elmalılı 36:70 - (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.