HOME

Cüz 23, Sayfa 452, Sâd Suresi, Ayetler: 1-16


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 38:1 - Sâd. Bu zikirle dolu Kur'ân'a bak!

Elmalılı 38:2 - O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Elmalılı 38:3 - Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Onlar çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi.

Elmalılı 38:4 - İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kâfirler: "Bu bir sihirbazdır, yalancıdır" dediler.

Elmalılı 38:5 - "İlâhları, bir tek ilâh mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak bir şey, çok tuhaf!"

Elmalılı 38:6 - İçlerinden ileri gelenler fırladılar ve dediler ki: "İlâhlarınız üzerinde sabır ve sebat edin. Bu, gerçekten arzu edilen bir murad!"

Elmalılı 38:7 - "Biz bunu başka bir dinde işitmedik, bu mutlaka bir uydurmadır."

Elmalılı 38:8 - "Kur'ân aramızdan ona mı indirilmiş?" dediler. Doğrusu onlar benim Kur'ân'ımdan bir kuşku içindeler. Ve doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar.

Elmalılı 38:9 - Yoksa sana o Kur'ân'ı veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

Elmalılı 38:10 - Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? Öyle ise bütün imkanlarını seferber ederek yükselsinler de görelim!

Elmalılı 38:11 - Onlar burada çeşitli partilerden (gruplardan) bozguna uğramış bir ordudur.

Elmalılı 38:12 - Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamışlardı.

Elmalılı 38:13 - Semûd kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler (Şuayb kavmi) de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır.

Elmalılı 38:14 - Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.

Elmalılı 38:15 - Onlar da bir tek haykırışa bakıyorlar. Öyle ki onun gecikmesi de yoktur.

Elmalılı 38:16 - Bir de: "Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim azabdan payımızı acele ver" dediler.