HOME

Cüz 23, Sayfa 455, Sâd Suresi, Ayetler: 43-61


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 38:43 - Ve ona, bütün ailesini ve beraberlerinde bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, akıl sahipleri için bir ibret olsun.

Elmalılı 38:44 - (Bir de dedik ki): "Eline bir demet al da onunla (eşine) vur; yemininde durmamazlık etme." Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul! O hakikaten daima Allah'a yönelmektedir.

Elmalılı 38:45 - Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahipleri idiler.

Elmalılı 38:46 - Çünkü biz onları temiz bir hasletle, hâlis yurt (ahiret) düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.

Elmalılı 38:47 - Çünkü onlar, nezdimizde seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.

Elmalılı 38:48 - İsmail'i, Elyasa'yı, Zü'l-Kifl'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

Elmalılı 38:49 - İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (güzel bir dönüş yeri) vardır.

Elmalılı 38:50 - Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır.

Elmalılı 38:51 - İçlerine kurularak orada birçok yemişle, bambaşka bir içki isteyeceklerdir.

Elmalılı 38:52 - Yanlarında da bakışları yalnız kocalarına dönük hep aynı yaşta dilberler vardır.

Elmalılı 38:53 - O hesap günü için size vaad edilen işte budur.

Elmalılı 38:54 - İşte bu, bizim rızkımız; muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur.

Elmalılı 38:55 - Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır.

Elmalılı 38:56 - Cehennem! Ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir.

Elmalılı 38:57 - İşte artık tatsınlar onu ki, o kaynar su ve irindir.

Elmalılı 38:58 - Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır.

Elmalılı 38:59 - İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.

Elmalılı 38:60 - (Arkadan gelenler öncekilere:) Derler ki: "Hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın o ne kötü yatak!"

Elmalılı 38:61 - "Ey Rabbimiz! Bize bunu takdim edenin ateşteki azabını kat kat artır" derler.