HOME

Cüz 23, Sayfa 445, Sâffat Suresi, Ayetler: 1-24


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 37:1 - Andolsun o saf bağlayıp duranlara.

Elmalılı 37:2 - O haykırıp da sürenlere.

Elmalılı 37:3 - Ve o yolda zikir okuyanlara.

Elmalılı 37:4 - Ki sizin ilâhınız birdir.

Elmalılı 37:5 - O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir.

Elmalılı 37:6 - Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.

Elmalılı 37:7 - Onu her inatçı şeytandan koruduk.

Elmalılı 37:8 - Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

Elmalılı 37:9 - Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.

Elmalılı 37:10 - Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder.

Elmalılı 37:11 - Şimdi onlara sor: "Yaradılışça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı?" Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık.

Elmalılı 37:12 - Fakat sen onlara şaşıyorsun, ama onlar (seninle) eğleniyorlar.

Elmalılı 37:13 - Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar.

Elmalılı 37:14 - Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye alıyorlar.

Elmalılı 37:15 - Ve diyorlar ki: "Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir."

Elmalılı 37:16 - "Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz?"

Elmalılı 37:17 - "Önceki atalarımız da mı?.."

Elmalılı 37:18 - De ki: "Evet, hem de sizler çok aşağılanmış olarak (dirileceksiniz)."

Elmalılı 37:19 - Çünkü O (sura üfürmek) zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir.

Elmalılı 37:20 - "Eyvah bizlere! İşte bu hesap günüdür." derler.

Elmalılı 37:21 - (Onlara): "İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyi ve kötüyü) ayırt etme günüdür" denir.

Elmalılı 37:22-23 - Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.

Elmalılı 37:24 - Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler.