HOME

Cüz 23, Sayfa 451, Sâffat Suresi, Ayetler: 154-182


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 37:154 - Size ne oldu? Nasıl hükmediyorsunuz?

Elmalılı 37:155 - Hiç düşünmüyor musunuz?

Elmalılı 37:156 - Yoksa sizin için açık bir delil mi var?

Elmalılı 37:157 - O halde, eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı.

Elmalılı 37:158 - Onlar, Allah ile cinler arasında bir neseb (hısımlık bağı) uydurdular. Oysa andolsun cinler bilirler ki, o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir.

Elmalılı 37:159 - Allah, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.

Elmalılı 37:160 - Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka (onlar, Allah'ı böyle şirk ile vasıflamazlar).

Elmalılı 37:161-162-163 - Çünkü siz ve taptıklarınız, kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını, Allah'a karşı kandırıp, saptıramazsınız.

Elmalılı 37:164-165-166 - (Melekler): "Bizden her birimizin belli bir makamı vardır. Biziz o saf saf dizilenler, biziz! Biziz o tesbih edenler, biziz!" derler.

Elmalılı 37:167, 168, 169- (Müşrikler) şöyle diyorlardı: "Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk."

Elmalılı 37:170- Fakat şimdi onu inkâr ettiler. Ama ilerde bileceklerdir.

Elmalılı 37:171, 172, 173- Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: "Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir."

Elmalılı 37:174- Onun için sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir.

Elmalılı 37:175- Onlara (inecek azabı) gözetle .Yakında onlar da göreceklerdir.

Elmalılı 37:176- Ya şimdi onlar, bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar?

Elmalılı 37:177- Fakat (azabımız) onların sahasına indiği zaman, (o acı sonuçla) uyarılanların sabahı ne kötüdür!

Elmalılı 37:178- Yine sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir.

Elmalılı 37:179- (İnecek azabı) gözetle! Yakında onlar da göreceklerdir.

Elmalılı 37:180- Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.

Elmalılı 37:181- Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

Elmalılı 37:182-Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.