HOME

Cüz 23, Sayfa 456, Sâd Suresi, Ayetler: 62-83


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 38:62 - Bir de derler ki: "Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?"

Elmalılı 38:63 - "Onları eğlence yerine tutmuştuk ha! Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı?"

Elmalılı 38:64 - Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

Elmalılı 38:65 - De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka tanrı da yoktur."

Elmalılı 38:66 - "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır."

Elmalılı 38:67 - De ki: "Bu, bir büyük haberdir."

Elmalılı 38:68 - "Siz ondan yüz çeviriyorsunuz."

Elmalılı 38:69 - "Münakaşa ederlerken, benim melekler yüksek topluluğuna ait ne bilgim olabilirdi?"

Elmalılı 38:70 - "Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor."

Elmalılı 38:71 - Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."

Elmalılı 38:72 - "Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın."

Elmalılı 38:73 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

Elmalılı 38:74 - Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Elmalılı 38:75 - Allah: "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" dedi.

Elmalılı 38:76 - İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."

Elmalılı 38:77 - Allah: "Hemen çık oradan, artık sen kovuldun."

Elmalılı 38:78 - "Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.

Elmalılı 38:79 - İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.

Elmalılı 38:80-81 - Allah: "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin" buyurdu.

Elmalılı 38:82 - İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım."

Elmalılı 38:83 - "Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi.