HOME

Cüz 23, Sayfa 446, Sâffat Suresi, Ayetler: 25-51


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 37:25 - (Onlara): "Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz?" (denilir.)

Elmalılı 37:26 - Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır.

Elmalılı 37:27 - Onlar, birbirine dönmüş soruşuyorlar.

Elmalılı 37:28 - Onlar: "Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz" derler.

Elmalılı 37:29 - (İleri gelenler de) derler ki: "Hayır, siz inanmamıştınız."

Elmalılı 37:30 - "Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu. Fakat siz azmış bir kavimdiniz."

Elmalılı 37:31 - "Onun için üzerimize Rabbimizin azab sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız."

Elmalılı 37:32 - "Evet biz, sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık."

Elmalılı 37:33 - O halde hepsi o gün azabda ortaktırlar.

Elmalılı 37:34 - İşte biz günahkarlara böyle yaparız.

Elmalılı 37:35 - Çünkü onlar, kendilerine: "Allah'tan başka ilâh yoktur" denildiği zaman kafa tutuyorlardı.

Elmalılı 37:36 - Ve: "Biz, hiçbir mecnun (deli) şair için ilâhlarımızı bırakır mıyız?" diyorlardı.

Elmalılı 37:37 - Hayır o, hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti.

Elmalılı 37:38 - Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.

Elmalılı 37:39 - Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.

Elmalılı 37:40 - Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır.

Elmalılı 37:41 - İşte onlar için belli bir rızık vardır.

Elmalılı 37:42-43 - Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.

Elmalılı 37:44 - (Onlar) Karşılıklı tahtlar üzerindedirler.

Elmalılı 37:45-46 - İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.

Elmalılı 37:47 - Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir.

Elmalılı 37:48 - Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır.

Elmalılı 37:49 - Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler.

Elmalılı 37:50 - Derken birbirine dönüp sorarlar:

Elmalılı 37:51 - İçlerinden bir sözcü der ki: "Gerçekten benim bir arkadaşım vardı."