HOME

Cüz 23, Sayfa 449, Sâffat Suresi, Ayetler: 103-126


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 37:103 - Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

Elmalılı 37:104 - Biz de ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim! "

Elmalılı 37:105 - "Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."

Elmalılı 37:106 - "Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı." (dedik)

Elmalılı 37:107 - Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.

Elmalılı 37:108 - Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nâm bıraktık.

Elmalılı 37:109 - Selam olsun İbrahim'e...

Elmalılı 37:110 - İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

Elmalılı 37:111 - Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.

Elmalılı 37:112 - Ona bir de salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik.

Elmalılı 37:113 - Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de hem iyilik yapanlar var, hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var.

Elmalılı 37:114 - Andolsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik.

Elmalılı 37:115 - Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

Elmalılı 37:116 - Hem yardım ettik onlara da, galip gelenler onlar oldular.

Elmalılı 37:117 - Hem kendilerine o belli kitabı (Tevrat'ı) verdik.

Elmalılı 37:118 - Kendilerini doğru yola çıkardık.

Elmalılı 37:119 - Sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bıraktık:

Elmalılı 37:120 - Selam olsun, Musa ile Harun'a.

Elmalılı 37:121 - İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

Elmalılı 37:122 - Çünkü onların ikisi de bizim mümin kullarımızdandı.

Elmalılı 37:123 - Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir.

Elmalılı 37:124-125-126 - Hani o kavmine: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da "Ba'l'e" (Ba'l ismindeki puta) mi yalvarıyorsunuz?" dedi.