HOME

Cüz 29, Sayfa 564, Kalem Suresi Ayetler: 16-42


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 68:16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

Elmalılı 68:17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

Elmalılı 68:18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

Elmalılı 68:19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

Elmalılı 68:20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

Elmalılı 68:21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

Elmalılı 68:22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

Elmalılı 68:23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

Elmalılı 68:24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

Elmalılı 68:25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

Elmalılı 68:26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

Elmalılı 68:27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

Elmalılı 68:28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

Elmalılı 68:29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

Elmalılı 68:30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

Elmalılı 68:31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

Elmalılı 68:32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

Elmalılı 68:33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

Elmalılı 68:34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

Elmalılı 68:35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

Elmalılı 68:36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

Elmalılı 68:37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

Elmalılı 68:38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

Elmalılı 68:39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

Elmalılı 68:40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

Elmalılı 68:41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

Elmalılı 68:42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.