HOME

Cüz 29, Sayfa 575, Müddessir Suresi, Ayetler: 18-47


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 74:18 - Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.

Elmalılı 74:19 - Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.

Elmalılı 74:20 - Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.

Elmalılı 74:21 - Sonra baktı.

Elmalılı 74:22 - Sonra kaşını çattı, surat astı.

Elmalılı 74:23 - Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.

Elmalılı 74:24 - "Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir."

Elmalılı 74:25 - "Bu, sadece bir insan sözüdür."

Elmalılı 74:26 - Ben onu Sekar'a (cehenneme) sokacağım.

Elmalılı 74:27 - Bilir misin sen, nedir o sekar?

Elmalılı 74:28 - Ne geriye bir şey kor, ne bırakır.

Elmalılı 74:29 - Durmadan derileri kavurur.

Elmalılı 74:30 - Üzerinde ondokuz (melek) vardır.

Elmalılı 74:31 - Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. İşte böyle, Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.

Elmalılı 74:32 - Hayır, andolsun aya,

Elmalılı 74:33 - Döndüğü an o geceye,

Elmalılı 74:34 - Ve açtığı sıra o sabaha.

Elmalılı 74:35 - Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.

Elmalılı 74:36 - Uyarmak için insanları..

Elmalılı 74:37 - İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri..

Elmalılı 74:38 - Her nefis kendi kazancına bağlıdır.

Elmalılı 74:39 - Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.

Elmalılı 74:40 - Onlar cennettedirler, sorup dururlar.

Elmalılı 74:41 - Suçluların durumunu.

Elmalılı 74:42 - "Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye.

Elmalılı 74:43 - Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."

Elmalılı 74:44 - "Yoksula da yedirmezdik."

Elmalılı 74:45 - "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik."

Elmalılı 74:46 - "Ceza gününü yalanlardık."

Elmalılı 74:47 - "Nihayet bize ölüm gelip çattı."