HOME

Cüz 29, Sayfa 574, Müzzemmil Suresi, Ayet: 20 ve
Müddessir Suresi, Ayetler: 1-17


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 73:20 - Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Müddessir Suresi

Elmalılı 74:1 - Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!

Elmalılı 74:2 - Kalk artık uyar.

Elmalılı 74:3 - Sadece Rabbini yücelt.

Elmalılı 74:4 - Elbiseni temizle.

Elmalılı 74:5 - Pislikten sakın.

Elmalılı 74:6 - Yaptığını çok görerek başa kakma.

Elmalılı 74:7 - Rabbin için sabret.

Elmalılı 74:8 - O sûra üflendiği zaman,

Elmalılı 74:9 - İşte o gün pek zorlu bir gündür.

Elmalılı 74:10 - Kâfirler için hiç kolay değildir.

Elmalılı 74:11 - Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak.

Elmalılı 74:12 - Hem ona bol servet verdim.

Elmalılı 74:13 - Hem göz önünde oğullar verdim.

Elmalılı 74:14 - Hem ona büyük imkânlar sağladım.

Elmalılı 74:15 - Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım.

Elmalılı 74:16 - Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Elmalılı 74:17 - Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.