HOME

Cüz 29, Sayfa 576, Müddessir Suresi, Ayetler: 48-56 ve
Kıyâmet Suresi, Ayetler: 1-19


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 74:48 - Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez.

Elmalılı 74:49 - Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?

Elmalılı 74:50 - Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri.

Elmalılı 74:51 - Arslandan kaçmaktalar.

Elmalılı 74:52 - Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

Elmalılı 74:53 - Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar.

Elmalılı 74:54 - Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür.

Elmalılı 74:55 - Dileyen onu düşünür.

Elmalılı 74:56 -Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O'dur, bağışlayacak da.

Kıyâmet Suresi

Elmalılı 75:1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.

Elmalılı 75:2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.

Elmalılı 75:3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?

Elmalılı 75:4 - Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Elmalılı 75:5 - Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

Elmalılı 75:6 - O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.

Elmalılı 75:7 - Ne zaman ki o göz şimşek çakar,

Elmalılı 75:8 - Ay tutulur,

Elmalılı 75:9 - Güneş ve ay toplanır,

Elmalılı 75:10 - İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der.

Elmalılı 75:11 - Hayır, hayır, yok bir siper.

Elmalılı 75:12 - O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.

Elmalılı 75:13 - O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Elmalılı 75:14 - Doğrusu insan kendi nefsini görür,

Elmalılı 75:15 - Bir takım özürler ortaya atsa da.

Elmalılı 75:16 - Onu hemen okumak için dilini depretme.

Elmalılı 75:17 - Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

Elmalılı 75:18 - O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.

Elmalılı 75:19 - Sonra onu açıklamak da bize aittir.