HOME

Cüz 29, Sayfa 567, Hâkka Suresi, Ayetler: 35-52 ve
Meâric Suresi, Ayetler: 1-10


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 69:35 - Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

Elmalılı 69:36 - Bir irinden başka yiyecek de yok.

Elmalılı 69:37 - Onu günahkârlardan başkası yemez.

Elmalılı 69:38 - Andolsun gördüklerinize,

Elmalılı 69:39 - Ve görmediklerinize..

Elmalılı 69:40 - Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.

Elmalılı 69:41 - O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.

Elmalılı 69:42 - Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

Elmalılı 69:43 - O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

Elmalılı 69:44 - O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

Elmalılı 69:45 - Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.

Elmalılı 69:46 - Sonra da onun şah damarını keser atardık.

Elmalılı 69:47 - O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

Elmalılı 69:48 - O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

Elmalılı 69:49 - Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var.

Elmalılı 69:50 - Kuşkusuz bu Kur'ân kafirler için bir pişmanlık vesilesidir.

Elmalılı 69:51 - Gerçekten o, şüphe götürmez bir bilgidir.

Elmalılı 69:52 - O halde, haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle

Meâric Suresi

Elmalılı 70:1 - Bir isteyen, olacak azabı istedi.

Elmalılı 70:2 - Kâfirler için onu savacak yok.

Elmalılı 70:3 - O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.

Elmalılı 70:4 - Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

Elmalılı 70:5 - O halde güzel bir sabır ile sabret.

Elmalılı 70:6 - Çünkü onlar onu uzak görürler.

Elmalılı 70:7 - Biz ise onu yakın görüyoruz.

Elmalılı 70:8 - O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

Elmalılı 70:9 - Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

Elmalılı 70:10 - Dost dostun halini soramaz.