HOME

Cüz 29, Sayfa 565, Kalem Suresi Ayetler: 43-52 ve
Hâkka Suresi, Ayetler: 1-8


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 68:43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

Elmalılı 68:44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

Elmalılı 68:45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

Elmalılı 68:46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

Elmalılı 68:47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

Elmalılı 68:48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

Elmalılı 68:49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

Elmalılı 68:50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Elmalılı 68:51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

Elmalılı 68:52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

Hâkka Suresi

Elmalılı 69:1 - (Gerçekleşecek) Kıyamet!

Elmalılı 69:2 - Nedir, o Kıyamet?

Elmalılı 69:3 - Gerçekleşenin (Kıaymetin) ne olduğunu sen nerden bileceksin?

Elmalılı 69:4 - Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.

Elmalılı 69:5 - Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.

Elmalılı 69:6 - Âd kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler.

Elmalılı 69:7 - Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece sekiz gündüz musallat etmişti. Öyle ki, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

Elmalılı 69:8 - Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?