HOME

Cüz 29, Sayfa 569, Meâric Suresi, Ayetler: 40-44 ve
Nûh Suresi, Ayetler: 1-10


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 70:40 - Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

Elmalılı 70:41 - Onları kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez.

Elmalılı 70:42 - O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

Elmalılı 70:43 - O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.

Elmalılı 70:44 - Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak. İşte onlara vaad edilen gün, o gündür.

Nûh Suresi

Elmalılı 71:1 - Gerçekten biz Nûh'u kavmine gönderdik, "kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar" diye.

Elmalılı 71:2 - Dedi ki, "ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım".

Elmalılı 71:3 - Şöyle ki, "Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin."

Elmalılı 71:4 - "Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz.." (inanırdınız).

Elmalılı 71:5 - Nûh dedi ki: "Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim."

Elmalılı 71:6 - "Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı."

Elmalılı 71:7 - "Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler."

Elmalılı 71:8 - "Sonra ben onları açık açık çağırdım."

Elmalılı 71:9 - "Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli. "

Elmalılı 71:10 - "Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır."