HOME

Cüz 29, Sayfa 579, İnsân Suresi, Ayetler: 26-31 ve
Mürselât Suresi, Ayetler: 1-19


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 76:26 - Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tesbih et (teheccüd namazı kıl).

Elmalılı 76:27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.

Elmalılı 76:28 - Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.

Elmalılı 76:29 - İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.

Elmalılı 76:30 - Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı 76:31 - Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

Mürselât Suresi

Elmalılı 77:1 - Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,

Elmalılı 77:2 - Büküp devirenlere,

Elmalılı 77:3 - Yaydıkça yayanlara,

Elmalılı 77:4 - Seçip ayıranlara,

Elmalılı 77:5 - Bir öğüt bırakanlara,

Elmalılı 77:6 - Gerek özür için olsun, gerek uyarı için,

Elmalılı 77:7 - Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

Elmalılı 77:8 - Hani o yıldızlar silindiği zaman,

Elmalılı 77:9 - Gök yarıldığı zaman,

Elmalılı 77:10 - Dağlar savrulduğu zaman,

Elmalılı 77:11 - Elçiler, tayin edilen vakitlerine erdirildikleri zaman,

Elmalılı 77:12 - Bunlar hangi güne ertelendiler?

Elmalılı 77:13 - Hüküm gününe..

Elmalılı 77:14 - Bildin mi, nedir o hüküm günü?

Elmalılı 77:15 - O gün yalanlayanların vay haline!

Elmalılı 77:16 - Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Elmalılı 77:17 - Sonra geridekileri de onlara katarız.

Elmalılı 77:18 - Biz suçlulara böyle yaparız.

Elmalılı 77:19 - O gün yalanlayanların vah haline!