HOME

Cüz 29, Sayfa 573, Müzzemmil Suresi, Ayetler: 1-19


www. Hafiz Efendi .Com
Kurani Kerim Hatim Oku Anasayfa

Elmalılı 73:1 - Ey örtünen! (Peygamber)

Elmalılı 73:2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).

Elmalılı 73:3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

Elmalılı 73:4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

Elmalılı 73:5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz).

Elmalılı 73:6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

Elmalılı 73:7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

Elmalılı 73:8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

Elmalılı 73:9 - O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

Elmalılı 73:10 - Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

Elmalılı 73:11 - O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver.

Elmalılı 73:12 - Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.

Elmalılı 73:13 - Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var.

Elmalılı 73:14 - O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.

Elmalılı 73:15 - Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik.

Elmalılı 73:16 - Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

Elmalılı 73:17 - Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?

Elmalılı 73:18 - O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

Elmalılı 73:19 - İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.