Ana Sayfa

 
 

| Yasin | Tebarake | Amme | Fetih | Kehf | Rahman | Vakıa | Cuma |
Kur'an-ı Kerim Hatim Oku
En kolay okunan bilgisayar hatlı Sayfa Sayfa Hatim Oku !
İlk Ezberler

Euzu Besmele

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehadet

Rabbi Yessir

Sübhaneke

Ettehıyyatü

Allahümme Salli

Allahümme Barik

Rabbena & Rabbenağfirli

Kunut 1

Kunut 2

Amentü

Namaz Sureleri

Fatiha

Fil

Kureyş

Maun

Kevser

Kafirun

Nasr

Tebbet

İhlas

Felak

Nas

Bakara 1-5

Ayetel Kürsi

Hüvallahüllezi

Amenerrasülü

Kısa Sureler

Duha

İnşirah

Tin

Alak

Kadir

Beyyine

Zilzal

Adiyat

Karia

Tekasür

Asr

Hümeze

Yasin Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

5. Sayfa

6. Sayfa

Mülk (Tebareke) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

Nebe (Amme) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

Hafız Efendi Sayfası


Nas Sûresi

﷍ ﴿١١٤﴾ سُورَةُ النَّاسِ ﷌

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ

NAS SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
K(G)ul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerril vesvâsil hannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs
Minel cinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!” ﴾1-6﴿Nas Suresi Kur'an'ın 114. ve son suresidir. Felak ve Nas Suresi Bu iki sureye Allaha sığınma anlamına gelen ‘’muavvizeteyn’’ adı verilir. Müslüman alemi, bu duaları kazadan, beladan, nazardan, her türlü hastalıktan ve musibetten korunma niyetiyle de okumaktadır. Hadis kaynaklarında Felak ve Nas Suresi faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Felak ve Nas Suresi okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve dinle seçeneği için doğru yerdesiniz. İşte, Felak ve Nas Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı...

Nas Suresi ise Kur'an'ın 114. ve son suresidir. 6 ayetten oluşur. Bu iki sureye Allaha sığınma anlamına gelen ''muavvizeteyn'' adı verilir. Bu nedenle de kazalardan, belalardan, tüm musibetlerden korunmak için de okunmaktadır. Hadis kaynaklarında Felak ve Nas Suresi faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Felak ve Nas Suresi günümüzde de en çok araştırılan ve en sık okunan sureler arasında yer almaktadır. Felak ve Nas Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve fazileti hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NAS SURESİ FAZİLETLERİ
Nâs sûresinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Genellikle İhlâs ve Felak sûrelerinin de yer aldığı rivayetlerde Muavvizât'ın Kur'an'ın üçte birine denk gelen fazileti, şifa verici ve koruyucu özellikleri, yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasının gereği vurgulanmaktadır. Hz. Âişe'den nakledilen bir hadise göre Resûlullah rahatsızlık zamanında ve gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı (Buhârî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 14; Ebû Dâvûd, "Edeb", 98; sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. Şevkânî, V, 518-519; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 414-437).

NAS SURESİ TEFSİRİ
Felak sûresinde olduğu gibi Nâs sûresinde de kötülüklerinden Allah'a sığınılacak şeyler bildirilir. Sûrede, pusuda bekleyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insan şeytanının şerrinden Allah'a sığınılması emredilmektedir. İlk üç âyetinde Allah'ın "rab, melik, ilâh" sıfatlarına vurgu yapılması O'nun ebeveyn şefkati gibi insanlara olan yakınlığına, koruyuculuğuna, bütün kötülükleri etkisiz kılma hâkimiyet ve gücüne işaret etmektedir. 4. âyette kötülüklerinden sığınılacak varlıkların nitelikleri belirtilirken kullanılan "vesvâs" kelimesi "sürekli vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan" anlamına gelir. Bu kavramın Kur'an'daki kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda vesvese veren şeytanın, kişinin nefsânî arzuları ve kötü insanlardan ibaret olduğu anlaşılır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "vesvese" md.). Aynı âyette yer alan hannâs (sinsi) kelimesi de kendisinden sığınılacak varlığın niteliğini göstermektedir.

Peygamberimiz '(sav)in Dilinden Müslüman Şahsiyeti
Müziksiz ilahiler Dinle
Namaz Namaz Namaz
Namaz Hakkında Ne Ögrenmek istersin?

Ezan ve Kamet Öğren!
Allah (c.c.) Zatı ve Subuti Sıfatları

Esmaül Husna En güzel 99 isim

Açıklamalı Esmaül Husna

Resimli Elifba

Güzel Okumak için Tecvid öğren

Bilmeceler

Sudoku

Kelime Avı

Gerekli Nasihatler

Oruç

Zekat

Hacc

Veda Hutbesi

Abdest Nasıl Alınır Hangi Dualar Okunur

Gusul (gusl) Boy Abdesti Nasıl alınır

Teyemmüm

32 Farz öğrenmem Lazım

54 Farz Nelerdir

Adabı Muaşeret Ahlak Kuralları
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir. RB