Ana Sayfa

 
 

| Yasin | Tebarake | Amme | Fetih | Kehf | Rahman | Vakıa | Cuma |
Kur'an-ı Kerim Hatim Oku
En kolay okunan bilgisayar hatlı Sayfa Sayfa Hatim Oku !
İlk Ezberler

Euzu Besmele

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehadet

Rabbi Yessir

Sübhaneke

Ettehıyyatü

Allahümme Salli

Allahümme Barik

Rabbena & Rabbenağfirli

Kunut 1

Kunut 2

Amentü

Namaz Sureleri

Fatiha

Fil

Kureyş

Maun

Kevser

Kafirun

Nasr

Tebbet

İhlas

Felak

Nas

Bakara 1-5

Ayetel Kürsi

Hüvallahüllezi

Amenerrasülü

Kısa Sureler

Duha

İnşirah

Tin

Alak

Kadir

Beyyine

Zilzal

Adiyat

Karia

Tekasür

Asr

Hümeze

Yasin Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

5. Sayfa

6. Sayfa

Mülk (Tebareke) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

Nebe (Amme) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

Hafız Efendi Sayfası


Nasr Suresi


﷍ ﴿١١٠﴾ سُورَةُ النَّصْرِ ﷌

اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۜ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ

Kur’an-ı Kerim’in bir bütün olarak indirilen son suresidir. Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sure olma özelliğini taşır. Medine döneminde nazil olan Nasr Suresi 3 ayettir. Surede temel olarak, Allah’ın (C.C) Hz. Peygamber’e nasip ettiği zaferlerden söz edilirken, fetih sonrası insanların İslam’a girmeleri de anlatılmıştır. Nasr Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili en geniş bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, Nasr Suresi okunuşu ve anlamı…

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Nasr Suresi Medine döneminde nazil olmuş ve 3 ayetten oluşmuştur. Nasr, kelime olarak ''yardım'' anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yüz onuncu suresidir. Allah'ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e nasip ettiği zaferler ve bu zaferlerin ardından insanların grup grup İslam'a girmelerinden bahsedilmiştir. Nasr Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamının yanı sıra tüm merak edilenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Nasr Suresi okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri bu başlık altında yer alıyor.

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İzâ câe nasrullahi velfeth

2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

NASR SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olan Nasr suresinde çok mühim bilgiler yer almaktadır. Allah'ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e nasip ettiği zaferlerden bu surede söz edilmektedir. Nasr suresi faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşit bilgiler yer almaktadır. Farz namazları kılarken de sıkça okunan Nasr Suresi faziletleri şöyle;

Bazı hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, "İzâ câe nasrullah sûresini okuyan kimseye Mekke'nin fethedildiği gün Muhammed'le birlikte bulunan gazilerin sevabı verilir" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).

Nasr sûresinin fazileti hakkında Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste "İzâ câe nasrullah" sûresinin Kur'an'ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 7

Hz. Âişe'den gelen rivayetlerde Resûlullah'ın Nasr sûresinin nüzûlünden sonra namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah'ı tesbih edip O'na hamdettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir (Buhârî, "Tefsîr", 110/1-2; Müslim, "Ṣalât", 218-220).

NASR SURESİ NUZÜL

Nasr Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz onuncu sıradadır. İniş sırasına göre ise yüz on dördüncü sırada yer almıştır. Medine devrinde Tevbe suresinden sonra nazil olduğu kabul edilmektedir. Tam sure olarak inen en son sure olma özelliğini de taşır.

Rivayetlere göre, Nasr suresinin veda haccı sırasında Mina'da indiği belirtilmiştir.

Peygamberimiz '(sav)in Dilinden Müslüman Şahsiyeti
Müziksiz ilahiler Dinle
Namaz Namaz Namaz
Namaz Hakkında Ne Ögrenmek istersin?

Ezan ve Kamet Öğren!
Allah (c.c.) Zatı ve Subuti Sıfatları

Esmaül Husna En güzel 99 isim

Açıklamalı Esmaül Husna

Resimli Elifba

Güzel Okumak için Tecvid öğren

Bilmeceler

Sudoku

Kelime Avı

Gerekli Nasihatler

Oruç

Zekat

Hacc

Veda Hutbesi

Abdest Nasıl Alınır Hangi Dualar Okunur

Gusul (gusl) Boy Abdesti Nasıl alınır

Teyemmüm

32 Farz öğrenmem Lazım

54 Farz Nelerdir

Adabı Muaşeret Ahlak Kuralları
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir. RB